Tilbage til hjem

Indhold

Udover at basere sig på en personlig fortælling bevæger foredraget sig omkring følgende overskrifter:

 1. Hvorfor er denne konflikt overhovedet værd at vide noget om?
 2. Hvad er det, der gør situationen så kompliceret?
 3. Skal vi vælge side, og kan vi?
 4. Er der udsigt til fred? Hvad skal der til?

Nogle centrale problematikker:

 • Bosættelser
 • Muren & Checkpoints
 • Jerusalem
 • Flygtningeproblemet
 • Ydet tjeneste i IDF (Israel Defense Forces)
 • Kampen om offerrollen
 • Palæstinensisk borgerkrig
 • Anerkendelse af staten Israel

Israel/Palæstina - Foredrag

Et personligt møde med et af verdens brændpunkter

Jeg tilbyder et foredrag, som kan kombineres med et tilrettelagt undervisningsforløb, og som bygger på den filosofi, at en iagttagelse skal følges op af en handling. Som en tidligere israelsk soldat (medstifter af den israelske organisation Breaking The Silence) har udtalt, har man et ansvar i forhold til at reagere, hvis man bliver vidne til forhold omkring den israelske besættelse af Palæstina. Det er ikke nok at blive vred eller rørt til tårer, man må handle.

Det er med hans ord i baghovedet, jeg forsøger at tage mit ansvar alvorligt. Jeg føler en forpligtigelse ift. at dele, hvad jeg er blevet bekendt med efter at have rejst i området ad flere omgange og efter, at jeg igennem flere år har studeret forholdene. Med venner på begge sider af konflikten er jeg blevet vidne til situationen på en anden måde, end hvis jeg havde slået op i en avis, en bog eller tændt for mit fjernsyn. Jeg har stået ansigt til ansigt med mennesker, som hver dag lever i frygt, og som fødes med et arveligt had til naboen. Mennesker som har drømme og forventninger til livet som mig selv, men som er fanget i en situation, der er mere end kompliceret.

Foredraget kan som nævnt kombineres med et undervisningsforløb, som kan bestå af dialog, øvelser, konstruerede og styrede debatter, historiefortælling, film med efterfølgende diskussion mv. Det er vigtigt at understrege, at foredraget ikke søger at tage parti.

[This is a student project]